Gedeeltelijke hervatting van de bezoeken in de Residentie Arcadia

Bezoek van familie aan hun familielid in het rusthuis is binnenkort weer mogelijk! Inderdaad, sinds 28 mei worden gezinnen uitgenodigd om een telefonische afspraak te maken (02.481.99.27) om hun bezoek te plannen. Bezoek zelf is mogelijk vanaf dinsdag 2 juni. Omdat de coronapandemie verre van beëindigd is, hebben wij van onze voogdijoverheden strikte richtlijnen gekregen om de bezoeken te organiseren en jammer genoeg kunnen op dit moment nog niet al onze residenten bezoek ontvangen. Om de gedeeltelijke hervatting van de bezoeken mogelijk te maken, zullen ze in eerste instantie plaatsvinden in een beveiligde ruimte en alleen mogelijk zijn voor residenten die zich daarheen kunnen verplaatsen of daarheen verplaatst kunnen worden. Residenten die bedlegerig zijn, kunnen echter contact behouden met hun familie via een tabletcomputer.